• RSS
 • Navigator
 • Stanovisko UK k AI

Stanovisko UK k AI

 • Kolegium rektorky Univerzity Karlovy vítá využívání moderních technologií a nástrojů umělé inteligence (AI) jako je ChatGPT, ale zdůrazňuje potřebu nastavit mantinely pro jejich používání.

 • Technologie AI mohou být užitečné pro studenty, pedagogy i vědecké pracovníky, přinášejí konkurenční výhodu a zvyšují produktivitu práce.

 • Používání nástrojů AI by mělo být doplňkové a nikoli náhradou za vlastní myšlení a práci.

 • Používání nástrojů AI si vyžádá hluboké inovace výukových metod a testování.

 • Pokud se využijí nástroje AI s odpovědností a v souladu s etickými zásadami, mohou výrazně přispět ke zlepšení kvality vzdělávání i výzkumu.

 • Používání nástrojů AI musí být transparentní a v souladu s pokyny vyučujícího/vedoucího práce.

 • Nástroje AI musí být používány s ohledem na akademickou integritu a poctivost.

 • Riziky spojenými s používáním AI jsou zejména nekritické přijímání generovaného obsahu bez kontroly, závislost na technologiích AI, plagiátorství, chyby AI ve formě falešných výsledků.

 • Přejímání výsledků generovaných AI v jejich doslovné nebo mírně upravené podobě a jejich vydávání za vlastní dílo je považováno za plagiátorství.


Za vedení Univerzity Karlovy

David Hurný, člen kolegia rektorky


V Praze dne 24. 4. 2023


Poslední změna: 11. červen 2024 13:11 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: