• RSS
 • Navigator
 • Aktuality

Aktuality

11. června 2024

Ohlédnutí za seminářem "Nástroje AI v práci vyučujících na UK"

3. 5. 2024 se v Malé aule Karolina uskutečnilo setkání akademických pracovníků UK, kteří se aktivně zapojují do zavádění nástrojů AI do práce akademických pracovníků, či kteří se o nástroje AI zajímají.


Vystoupili např. Mgr. Josef Šlerka, Ph.D. (FF UK); RNDr. Čestmír Štuka, MBA, Ph.D. (1. LF UK), JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D. (PF UK), MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. (1. LF UK) a Mgr. Jan Zeman, Ph.D. (1. LF UK).


Seminářem provázela PhDr. Radka Římanová, Ph.D. Seminář zaštítil Mgr. et Mgr. David Hurný, člen kolegia rektorky pro rozvoj pedagogických kompetencí akademických pracovníků.


V diskusi zazněly mimo jiné následující myšlenky a postřehy:

 • Pokud se mi nedaří odladit prompt, můžu požádat chatbota ať mi poradí, jak prompt formulovat. 

 • Aktivní mindset: “Jak mi může AI pomoct s tímhle konkrétním úkolem?” 

 • Generování testů: ideálně single bestanswer (student vybírá nejlepší odpověď v situaci, kde neexistuje 100% správné řešení). 

 • Studenti nechtějí AI rozumět, chtějí ji umět používat. Zároveň, pro nastavení realistických očekávání jsou určité základní znalosti potřeba. 

 • AI generuje informace, co už můžou být zastaralé, např. v kontextu medicíny. 

 • Návrh testu: “Studente, AI odpověděla na otázku XYZ následovně. Vyjádři se k odpovědi, tj. oprav případné chyby, kriticky posoudi.” Zajímavé bylo, že při prvních pokusech studenti bezhlavě věřili textu generovanému AI (byl vytištěný na papíře, tak mu prostě věřili). Text lze označit případně označit jako novinový článek. 

 • Moderní technologie (internet, AI) působí, že si student nemusí tolik pamatovat. O to více pak potřebuje rozumět (do hloubky) a kriticky přemýšlet. 

 • Pro efektivnější využívání AI nám na UK chybí podpora v infrastruktuře, např. subscriptions pro ChatGPT Plus+, DeepL, platby za API. Chybí nám hardware pro trénování výpočetně náročných open-source modelů (mohou vyžadovat drahé grafické karty nedostupné na běžných počítačích). Potřebujeme hardwarovou základnu posílit. 

 • Můžeme vyzkoušet Azure OpenAI (platforma pro programatický přístup k AI modelům od Microsoftu). 

 • Třebaže kvalifikační práce mohou ztratit v některých případech smysl, nutnost jejich psaní s námi nyní zůstane, protože jsou ukotvené v akreditačních dokumentech. 

 • V rámci výzkumu na FF využívají AI model Claude Opus. Pro češtinu poskytuje kvalitní výsledky a je schopný nahradit lidské kodéry, např. při označování textů. 

 • Využití generativní AI je velká šance pro humanitní obory jak si vůbec sáhnout na peníze z grantů. 

 • AI je zároveň příležitost pro posílení mezifakultní spolupráce. 

 • Rozhodujícím faktorem v tom, za student bude nebo nebude AI využívat je paywall. S tím souvisí i fakt, že rozdíl mezi GPT-3.5 (zdarma) a GPT-4 (v ChatGPT placený) je propastný. Slabý model způsobí negativní zkušenost, skepsi a ve finále odpor AI využívat. 

 • Efektivní používání AI je kognitivně náročné - vyžaduje to čas a úsilí. Proto je důležité názorně ukazovat, jak AI správně používat. Motivovat kvalitními příklady. 

 • Jednou z cest jak efektivně využívat chatbota je nespoléhat se na informace, co má k dispozici z tréninku, ale vždy mu předložit vlastní data a nad nimi pak pracovat. 

 • Používání generativní AI je v podstatě programování v přirozeném jazyce. 

 • Korporáty řeší bezpečnost svých dat tak, že koupí přístup k AI modelu přes API, tím je možné zajistit NDA, a nad tímto API postavit vlastní chatboty. 

 • Univerzita preferuje nástroje Microsoftu, proto by mohlo být cestou vyzkoušet Azure OpenAI a zkusit od Microsoftu získat výzkumné kredity zdarma. 


Sdílet na: